Výsledky prvého kola slovenskej atletickej ligy nad očakávania!

  • Napísal: Andrej Sárközi
 
Tentokrát bola príprava na štart do AL obidvoch družstiev najmä po organizačnej stránke zodpovednejšia ako tomu bolo v minulom období, čo sa prejavilo už na 1. kole slovenskej atletickej ligy. Družstvá boli formované už na zasadnutí trénerskej rady a prvý krát bola vykonaná kvalifikácia, kde bola overená výkonnosť niektorých pretekárov.
 
Pre niekoho prekvapujúce umiestnenia našich družstiev. Ale plánované body získali osvedčení bodovači. Ako zahraničné posily, tak aj štafety a predovšetkým vysoký počet štartujúcich v družstvách. A každý jeden bod, ktorý získal náš pretekár, bol veľmi cenný.
Druhé miesto družstva mužov a tretie miesto družstva žien sú veľmi pekným prejavom súdržnosti našich pretekárov. A to sme mali ešte rezervy u niektorých popredných atlétov ako sú Kováč, Danilov, Both či Naňová. Činnosť obidvoch našich tímov koordinovali tréneri Tomáš Benko za pomoci Adriána Pavelku.

Poďakovanie vedenia a trénerskej rady oddielu patrí všetkým štartujúcim. Ale predsa len najhodnotnejšie sú body našich najlepších bodovačov ako Anastaziya Cheremisna, Viktoriya Nikolenko, Martin Pokorný, Gergely Tóth a Šimon Šoka. Vďaka patrí taktiež všetkým trénerom, ktorí skvelo pripravili a postavili na štart svojich pretekárov.

Popri výsledkoch družstiev nemožno nespomenúť, že 1. kolo AL bolo na našom domovskom atletickom štadióne CAŠ STU Bratislava organizačne usporiadané naším oddielom. Odozva zo strany poverenia SAZ-u bola veľmi pozitívna. Ako na celú organizáciu prvého kola slovenskej ligy, tak aj na celkový technický prejav pripravenosti štadióna na preteky.

Poďakovanie za rozhodcov patrí p. Viliamovi Lendelovi, a za dizajn a technické prevedenie pretekov Braňovi Droščákovi a Dagovi Bělákovi. Za spoluprácu patrí veľká vďaka Alexandrovi Gejmovskému - riaditeľovi CAŠ STU.
Do budúcnosti by sme mohli hľadať vylepšenie v lepšom ozvučení štadióna, ale to je už námet pre ďalšiu koordináciu vzájomných činností oddielu a CAŠ STU.  
 
Výsledky všetkých pretekárov z 1. kola AL môžete nájsť v priloženom odkaze: https://statistika.atletika.sk/vysledky/1061/0/2 .
 
Zdeněk Národa (AS) 
FOTO: Viliam Lendel