Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava

je vysokoškolskýatletický oddiel s dlhoročnou existenciou a bohatou históriou, ktorýje založený na tradíciách rodinného zázemia a oduševnenosti a zanietenostiľudí milujúcich atletiku. Atletický oddiel je zameraný najmä na výkonnostnú a vrcholovúatletiku. Pod svojimi krídlami neustále vychováva množstvo skvelých atlétov a atlétok,ktorí svojimi výkonmi úspešne reprezentujú nielen atletický oddiel, ale ajSlovenskú technickú univerzitu v Bratislave a viacerí aj Slovenskúrepubliku. Okrem práci s vysokoškolákmi sa atletický oddiel na vysokejúrovni venuje aj práci s deťmi a mládežou a vyhľadávaniu talentov,čím prispieva k rozvoju atletiky na Slovensku. V konečnom dôsledku savenuje aj trénovaniu absolventov vysokých škôl po ukončení ich štúdia, ale ajneštudentov venujúcich sa výkonnostnej a vrcholovej atletike.