Mládež - deti

Ing. Martina Kučerová - veduci tréner mladež a detí

e-mail: martinagriglakova@gmail.com
e-mail: atletikanagarde@gmail.com , deti
tel.. 0903619180

Nábor detí v septembri 2020 dva termíny,  mladí atléti od 8 do 18 rokov.
kontakt : trénerka Kučerová Martina  tel. 0903 619 180
1. termín  3.9.2020 štvrtok o 16,30 hod atletický štadión CAŚ STU , Mladá garda, 

2. termín  8.9.2020 utorok o 16,30 hod atletický štadión CAŚ STU,  Mladá garda,