Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava

je vysokoškolský atletický oddiel s dlhoročnou existenciou a bohatou históriou, ktorý je založený na tradíciách rodinného zázemia a oduševnenosti a zanietenosti ľudí milujúcich atletiku. Atletický oddiel je zameraný najmä na výkonnostnú a vrcholovú atletiku. Pod svojimi krídlami neustále vychováva množstvo skvelých atlétov a atlétok, ktorí svojimi výkonmi úspešne reprezentujú nielen atletický oddiel, ale aj Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave a viacerí aj Slovenskú republiku. Okrem práci s vysokoškolákmi sa atletický oddiel na vysokej úrovni venuje aj práci s deťmi a mládežou a vyhľadávaniu talentov, čím prispieva k rozvoju atletiky na Slovensku. V konečnom dôsledku sa venuje aj trénovaniu absolventov vysokých škôl po ukončení ich štúdia, ale aj neštudentov venujúcich sa výkonnostnej a vrcholovej atletike.