Ďakujeme za finančnú podporu talentovaného atléta predsedovi vlády SR

Dotácia bola poskytnutá na realizáciu činností v rámci Priamej podpory 2023 pre oblasť Podpora talentovaných detí, mládeže a študentov s účelovým určením: „Príspevok na podporu talentovaného atléta“ z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR. Podporený bol náš talentovaný atlét Jakub Nemec.

Obdobie realizácie projektu: 20.3.2023– 30.09.2023

Naplnenie účelu dotácie - podpora talentovaného atléta Jakuba Nemca sa jednoznačne podarila. Jakubovi sa počas realizácie projektu podarilo prekonať 2 x rekord SR, dostať sa a reprezentovať SR na 3 medzinárodných podujatiach (Majstrovstvá Európy do 23 rokov, Európsky hry a Svetová Univerziáda) a na Majstrovstvách SR získať 3 zlaté a 2 strieborné medaile.

Po pripísaní finančných prostriedkov z dotácie na účet AO zrealizoval AO ako prvé nákup tovarov ako boli požadované v projekte a to zakúpil mäkké (soft) plyoboxy na rozvoj výbušnej sily, ďalej pomôcky pre šprintérov (urýchlovač) a pomôcku na odporový tréning. Na regeneráciu zakúpil elektronickú pomôcku Veinoplus a potom skladací masážny stôl. Všetky pomôcky boli po zakúpení okamžite nasadené do prevádzky a využívané pri tréningoch a regenerácii Jakuba Nemca. Ten si zakúpil aj nové tenisky a tretry. Počas obdobia realizácie projektu Jakub Nemec úspešne absolvoval 2 atletické tréningové kempy (sústredenia) v zahraničí a absolvoval aj viacero pretekov.

Ako je možné z dosiahnutých výsledkov a medzinárodných štartov zrejmé, pretekárovi Jakubovi Nemcovi finančná podpora zameraná na nákup tréningových a regeneračných pomôcok ako aj úhrada nákladov na preteky a atletické kempy výrazne napomohla zvýšiť kvalitu výkonov a prebojovať sa na vrcholné medzinárodné súťaže, kde dôstojne reprezentoval SR a obstojne obstál. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že podpora bola opodstatnená a splnila stanovený účel. Veľmi pekne za ňu v mene AO a Jakuba Nemca ďakujeme!