Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava

je vysokoškolský atletický oddiel s dlhoročnou existenciou a bohatou históriou, ktorý je založený na tradíciách rodinného zázemia a oduševnenosti a zanietenosti ľudí milujúcich atletiku. Atletický oddiel je zameraný najmä na výkonnostnú a vrcholovú atletiku. Pod svojimi krídlami neustále vychováva množstvo skvelých atlétov a atlétok, ktorí svojimi výkonmi úspešne reprezentujú nielen atletický oddiel, ale aj Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave a viacerí aj Slovenskú republiku. Okrem práci s vysokoškolákmi sa atletický oddiel na vysokej úrovni venuje aj práci s deťmi a mládežou a vyhľadávaniu talentov, čím prispieva k rozvoju atletiky na Slovensku. V konečnom dôsledku sa venuje aj trénovaniu absolventov vysokých škôl po ukončení ich štúdia, ale aj neštudentov venujúcich sa výkonnostnej a vrcholovej atletike.

Členstvo v:

Slovenský atletický zväz (SAZ)

budova Domu športu
Junácka 6
831 04 Bratislava
Web: www.atletika.sk
E-mail: office@atletika.sk

Atletický zväz Bratislavy (AZB)

budova Domu športu
Junácka 6
831 04 Bratislava
E-mail: azb@atletika.sk

Telovýchovná jednota Slávia STU Bratislava (TJ Slávia STU)

Májová 21
850 05 Bratislava 55
E-mail: tjslaviastu@gmail.com 

Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ) - ako člen TJ Slávia STU

Trnavská cesta 37
831 04 Bratislava
Web: www.saus.sk
E-mail: saus@saus.sk 

Deaflympijský výbor Slovenska (DEF)

Blumentálska 24
811 07 Bratislava 1
Web: https://deaflympic.sk/
E-mail: office@deaflympic.sk