Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava

Račianska 103, ŠD Mladá garda
P.O.BOX 34, Pošta 33
830 03 Bratislava 33
IČO: 42177570
DIČ: 2023025246
IČ DPH: neplatca
Reg.: register MV SR reg. č.: VVS/1-900/90-8919
IBAN: SK69 7500 0000 0040 1140 4316

www.atletikanagarde.sk
facebook: https://www.facebook.com/atletikanagarde 

Ing. Branislav Droščák, PhD. - predseda
e-mail: brano.droscak@gmail.com
tel.: +421 903 784 606

Mgr. Kristián Cupák, PhD. - predseda trénerskej rady
e-mail: kristiancupak@hotmail.com
tel.: +421 905 221 042

Mgr. Erik Martinec - šéftréner mládeže
e-mail: e-mail: erik.martinec96@gmail.com
tel.: +421 918 064 071

Mgr. Adrián Pavelka - tajomník
e-mail: adrianpavelkaa@gmail.com
tel.: +421 948 656 245

Ing. Zuzana Polohová - člen VV
e-mail: polohovazuzana@gmail.com
tel.: +421 904 394 578

Ing. Zdenek Národa - čestný predseda
e-mail: zdenek.naroda@gmail.com
tel.: +421 903 234 883

Ing. Tomáš Benko - vedúci tréner PZPM
e-mail: sprinter.tb@gmail.com
tel.: +421 908 196 591

Športový areál Pavla Gleska Centra akademického športu STU v Bratislave je súčasťou komplexu Mladá garda.

/ vstup cez veľké parkovisko vpravo pred areálom  ŠD Mlada garda / 


Ďalšie kontakty:

Telovýchovná jednota Slávia STU Bratislava

Májová 21, P.O.BOX 10
850 05 Bratislava 55
Ing. Zdenek Národa, predseda
tel.: 0903 234 881, e-mail: zdenek.naroda@gmail.com
Ing. Lucia Noskovičová. tajomník
tel.: 0903 414 445, e-mail: tjslaviastu@gmail.com 

Slovenský atletický zväz

budova Domu športu
Junácka 6
831 04 Bratislava
www.atletika.sk

Slovenská asociácia univerzitného športu

Trnavská cesta 37
831 04 Bratislava
www.saus.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5
812 43 Bratislava
www.stuba.sk
Centrum akademického športu STU v Bratislave
www.stusport.sk