Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava

Račianska 103, ŠD Mladá garda
P.O.BOX 34, Pošta 33
830 03 Bratislava 33, Slovakia
IČO : 42 177 570
DIČ : 2023025246

Štadión Centra akademického športu STU - športový areál Pavla Gleska (Mladá Garda)

tel.: +421 903 234 883
e-mail: zdenek.naroda@gmail.com
www.atletikanagarde.sk
facebook: https://www.facebook.com/atletikanagarde 

Ing. Zdenek Národa - predseda
e-mail: zdenek.naroda@gmail.com
tel.: +421 903 234 883

Ing. Branislav Droščák, PhD - tajomník
e-mail: brano.droscak@gmail.com
tel.: +421 903 784 606

Mgr. Viliam Lendel, PhD - vedúci tréner
e-mail: lendelvili@gmail.com
tel.: +421 905 259 865

Ing. Tomáš Benko - vedúci tréner Prípravky zväzovej prípravy mládeže pri AO TJ Slávia STU
e-mail: sprinter.tb@gmail.com
tel.: +421 908 196 591

Mgr. Erik Martinec
e-mail: erik.martinec96@gmail.com
tel.: +421 918 064 071

JUDr. Dag Bělák - člen VV (právna agenda)
e-mail: dagbelak@gmail.com 
tel.: +421 904 300 170

Športový areál Pavla Gleska Centra akademického športu STU v Bratislave je súčasťou komplexu Mladá garda.

/ vstup cez veľké parkovisko vpravo pred areálom  ŠD Mlada garda / 


Ďalšie kontakty:

Telovýchovná jednota Slávia STU Bratislava

Májová 21, P.O.BOX 10
850 05 Bratislava 55
Ing. Zdenek Národa, predseda
tel.: 0903 234 881, e-mail: zdenek.naroda@gmail.com
Ing. Lucia Noskovičová. tajomník
tel.: 0903 414 445, e-mail: tjslaviastu@stonline.sk

Slovenský atletický zväz

Bajkalská 7/A
831 04 Bratislava
www.atletika.sk

Slovenská asociácia univerzitného športu

Trnavská cesta 37
831 04 Bratislava
www.saus.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5
812 43 Bratislava
www.stuba.sk
Centrum akademického športu STU v Bratislave
www.stusport.sk