Kontakt

Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava

Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava

Račianska 103, ŠD Mladá garda
P.O.BOX 34, Pošta 33
830 03 Bratislava 33, Slovakia
IČO : 42 177 570
DIČ : 2023025246

Štadión, aréna a športový areál Pavla Gleska (Mlada garda)

tel.. 0903234883
e-mail: zdenek.naroda@gmail.com
www.atletikanagarde.sk

Ing. Zdenek Národa - predseda
e-mail: zdenek.naroda@gmail.com
tel.. 0903234883

Ing. Branislav Droščák, PhD - tajomník
e-mail: brano.droscak@gmail.com
tel.. 0903784606

Mgr. Viliam Lendel, PhD - vedúci tréner
e-mail: vlendel@leny.sk
tel.. 0905259865

Ing. Tomáš Benko - vedúci tréner Prípravky zväzovej prípravy mládeže pri AO TJ Slávia STU
e-mail: sprinter.tb@gmail.com
tel.:0908196591

Ing. Martina Kučerová - veduci tréner mladež a detí
e-mail: martinagriglakova@gmail.com
e-mail: atletikanagarde@gmail.com , deti
tel.. 0903619180

Športový areál Mladá Garda je súčastou Centra akademického športu STU v Bratislave.

/ vstup cez veľke parkovisko vpravo pred areálom  ŠD Mlada garda /