Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za podporu pri realizácii projektu "Smer Európsky pohár majstrov 2024".


Obdobie realizacie: projekt bol realizovaný v období júla až novembra 2023. Najprv išlo o zakúpenietakmer všetkých pomôcok navrhnutých do projektu. Následne bol v septembri okrem iného zrealizovaný nábor nových členov do oddielu za účelom vyhľadania nových talentov a ich zaradenia do tréningového procesu. Trénovanie, regenerovaniea pretekanie samozrejme prebiehalo aj pred začatím  projektu, ako aj po jeho oficiálnom ukončení.

Cieľ projektu sa podarilo naplniť. Aj za pomoci zakúpených posilňovacio-stabilizačných a regeneračných pomôcok (viď. fotografie nižšie) sa podarilo pretekárom nášho AO uspieť a víťazstvami mužov aj žien vo Finále Atletickej ligy 2023 a víťazstvom družstva mužov na Majstrovstvách SR v krose si tak vybojovať miestenky na Európsky pohár majstrov klubov pre rok 2024.

Škoda len, že Európska atletika pokarčuje v roku 2024 iba v klubovej súťaži v krose (Albufeira 25.2.2024), ktorej sa samozrejme zúčastníme a nie aj v klubovej súťaž na dráhe, ktorej obnovu na rok 2024 avízovala, no realizovať sa nakoniec nebude . Pevne veríme, že sa to teda podarí už ďalšiu sezónu .

Prínosom projektu je aj zvýšenie výkonnosti detí a mládeže pretekárov AO práve využívaním zakúpených tréningových a regeneračných pomôcok, čo malo za následok zvýšenie počtu reprezentantov SR a zisk viacerých medailí z Majstrovstiev SR ako aj vyššie uvedený zisk miesteniek na budúcoročné poháre Európskych majstrov. Tým dôjde k zviditeľneniu regiónu BSK športom – atletikou a potenciálu získania ďalšej mládeže a študentov k športu - atletike. Z tohto pohľadu môžeme preto tvrdiť, že všetky stanovené ciele a prínosy projektu sa úspešne podarili.